БИТКАТА ЗА „РАКОВСКИ“ 124

август 22, 2008 at 2:57 pm (Документи)

 

 

ОТ    ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
       „СОФИЯ-ИСТОРИЧЕСКИ ГРАД“
          
 
                               ДО
                               КМЕТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“
                               УЛ.“ЛЕГЕ“ №6
                               СОФИЯ
 
                               ДО
                               ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ГРАД СОФИЯ
                               УЛ.“СЕРДИКА“ №5
                               СОФИЯ
 
                                ДО
                                СРДНСК
                                УЛ. „АЛАБИН“ №35
                                СОФИЯ
 
                                ДО
                                Г-Н ЧЕРЕШАРОВ
                                КОМИСИЯ ПО ЖАЛБИТЕ
                                СОС
                                УЛ. „МОСКОВСКА“ №33
                                СОФИЯ
 

 

Относно: Издаване на разрешение №913 / 27.12.2007 за  строеж на офис сграда на ул. „Раковски“№124, УПИ І -3, кв.407, местност Центъра по плана на гр. София

 

 

Възразяваме срещу горецитираното разрешение, тъй като то е издадено в нарушение на:

1.чл. 148, ал. 4 от ЗУТ : Съгласно писмо от НИПК №91/ 11.01.2008г. проектът за изграждане на шестетажна сграда в УПИ І-3, кв.407 не е представен за съгласуване с НИПК.

2. Разрушена е сграда на ул. „Раковски“ №124, която попада в обхвата на групов паметник на културата( деклариран с писмо на НИПК №4469/ 22.08.1986г.) и чрез това е нарушен чл. 21 на ЗПКМ.

 

В съответсвие с чл. 22 на ЗПКМ бихме искали да получим информация относно:

1. Уведомена ли е СРДНСК за издаването на разрешително за строеж в съответствие с чл. 149, ал.5 от ЗУТ.

2. Извършена ли е служебна проверка от СРДНСК на разрешението за строеж и установена ли е липса на съгласуване на инвестиционния проект от НИПК в съответствие с чл.156, ал.1 от ЗУТ.

 

3. Предвид гореизложените обстоятелства, ДАГ ще завери ли с „влязло в сила“ разрешение за строеж №913 / 27.12.2007.

 

 

Гражданска инициатива „София-исторически град“ не е заинтересована страна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ.

 

Надяваме се да получим отговор в предвидения от закона срок.

22.01.2008Г.                             С уважение :

София                                              

 

                                         

                                                                                                От    Гражданска инициатива:
                                                                                                       „София-исторически град”   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                До : Национален Институт
                                                                                                       за Паметниците на Културата

                                                                                                       София 1000
                                                                                                       бул.Дондуков№16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                      З А Я В Л Е Н И Е

     

 

               Във връзка с издадено строително разрешение: РС-913/27.12.07 касаещо  сграда на ул.”Раковски”№124;УПИ І-3;кв.407. ,срещу което ние сме възразили и след отправено запитване към НИПК и Ваш отговор № 69/19.01.2008г., според което описаната по-горе сграда е със статут на групов паметник на културата по смисъла на чл.12 т.2 от ЗПКМ,  бихме желали да получим отговор на следните въпроси:                                                                                

                1.Дали във връзка с издаването на ново строително разрешение има съгласуван с Вас (НИПК) архитектурен проект

                2. съгласуваният проект отразява ли и по какъв начин архитектурата, контекста и разположението на разрушения паметник

                3.Запазен ли е статута групата сгради, включвали и вече несъществуващата сграда на ул.Раковски№124,като групов паметник на културата,попадащ в територия с културно-историческо наследство и ако не на какво основание

                4.Наложени ли са санкции на инвеститорите и, ако да, какви за нарушаване на
Правилника
за устройството и задачите на националния институт за паметниците на културата, чл.7,
ал. 2,7,8 и 9

 

                Гражданска инициатива :” София-исторически град” не е заинтересована страна по смисъла на чл.149;ал.1 от ЗУТ

 

                 Надяваме се да получим отговор в установения от закона срок.

 

 

 

 

 

30.07.2008                                                                            С уважение:

 

                                                                                                                

 

 

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: